Tot nu toe werden teamleden in de app en andere mediaproducten pas gepubliceerd wanneer de bond de competities vrijgeeft. Dit terwijl de teams al zijn ingeschreven en volop bezig zijn met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Tijdens deze periode wil je al kunnen zien wie de teamleden zijn. Het is een behoefte van gebruikers om dit te zien en een behoefte van clubs om dit te kunnen tonen.

Vanaf nu is het in Sportlink Club mogelijk voor clubs om teamleden te publiceren voordat de competitie is vrijgegeven. Wel handig als er al toernooien en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden! In het overzicht van de teams zijn nu knoppen toegevoegd om dit mogelijk te maken. Hieronder een uitleg (in video en in tekst) over wat er precies gepubliceerd wordt en hoe dit in SLC gedaan kan worden.


Wat wordt er precies zichtbaar gemaakt?

Het is belangrijk om te onthouden dat het zichtbaar/niet zichtbaar maken van teams alleen kan in de periodes dat de bond de competitie-indelingen nog niet heeft vrijgegeven. Als een club besluit om één of meerdere teams zichtbaar te maken houdt dit in dat de teamleden worden gepubliceerd in de app en overige mediaproducten (website en Club.TV). 

In de app konden gebruikers voorheen wel de teams vinden in het team overzicht, maar bij de teams stond verder geen informatie. Nu zullen de teamleden zichtbaar worden onder het tabje ''team'' indien dit gewenst is (zie afbeelding hieronder). Dit geldt ook dus ook voor de teamleden pagina op de SLC websites en teamleden items van Club.TV.

Dit betekent overigens niet dat je als club de privacy status van spelers aanpast. Als een speler een afgeschermde status heeft zal deze niet zichtbaar gemaakt worden, de speler zal aangemerkt worden als ''afgeschermd'' en zonder foto.  


Te volgen stappen

1. Open het menu wedstrijdzaken - > teams - > teams


2. In het bovenstaande overzicht zijn nu twee knoppen toegevoegd. Een knop om teamleden zichtbaar te maken en een knop om teamleden niet zichtbaar te maken. Er is ook een kolom ''Teamleden zichtbaar'' toegevoegd om duidelijk te maken welke teams momenteel wel/niet zichtbaar zijn. Dit zal standaard uit staan voor alle teams op het moment dat deze beschikbaar worden in het overzicht. Het zichtbaar/niet zichtbaar maken kan voor één of meerdere regels tegelijk gedaan worden (Ctrl toets inhouden).

Door op deze knop te klikken worden in alle gekoppelde mediaproducten de teamleden zichtbaar gemaakt, rekening houdend met hun privacy instellingen
Door op deze knop te klikken worden in alle gekoppelde mediaproducten de teamleden niet zichtbaar gemaakt, rekening houdend met hun privacy instellingen