Elk bondslid dat bij de Atletiekunie bekend is heeft een eigen lidnummer. Vroeger werd dit nummer het licentienummer genoemd, maar dit is niet meer gangbaar. Elk lid van de Atletiekunie heeft een lidnummer, ook leden zonder wedstrijdlicentie. In Sportlink Club kennen we de relatiecode. Dit zijn niet dezelfde nummers.

Het lidnummer van het bondslid zoals bekend bij de Atletiekunie wordt getoond op het persoonsscherm in Sportlink Club.

Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Zoek de betreffende persoon op.

Voor meer informatie zie Zoek leden en relaties
Het lidnummervan de Atletiekunie wordt getoond in het veld Externe code.

LET OP:

  • Verschijnt er geen lidnummer in het veld Externe code na het aanmelden van een bondslid? Kijk dan op de pagina Atletiek Notificaties Leden wat het probleem kan zijn.
    Op deze pagina vind je ook suggesties om deze op te lossen.
  • Verschijnt er geen lidnummer maar is er ook geen notificatie? Dan is er waarschijnlijk een storing. Neem in dat geval contact op met onze Servicedesk door een nieuwe ticket aan te maken in ons Support Center.