Spelactiviteit verwijderen bij bondslid

Er zijn personen die wel lid van uw vereniging willen blijven, maar niet actief blijven deelnemen aan wedstrijden die door uw bond georganiseerd worden. Met andere woorden, dergelijke leden willen geen spelactiviteit meer hebben.

Om een spelactiviteit af te melden neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties

2. Open de lidgegevens van de persoon

3. Klik op het tabblad Sport

Het volgende scherm verschijnt:

4. Selecteer de regel met de spelactiviteit

5. Klik op

Er wordt nu een einddatum gevuld.

Extra informatie voor zwemverenigingen

De startvergunning van dit lid wordt nu automatisch op ingetrokken gezet.

Historie verwijderen

Het is mogelijk om de historie van de afgemelde spelactiviteiten te verwijderen. Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Selecteer de regel die u wilt verwijderen

2. Klik op

De volgende melding wordt getoond

3. Kies Ja om de historie te verwijderen

De historie van de afgemelde spelactiviteit is nu verwijderd.