Spelactiviteit verwijderen bij bondslid

Er zijn personen die wel lid van uw vereniging willen blijven, maar niet actief blijven deelnemen aan wedstrijden die door uw bond georganiseerd worden. Met andere woorden, dergelijke leden willen geen spelactiviteit meer hebben.

Om een spelactiviteit af te melden neemt u de volgende stappen:

 1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm  . Meer informatie zie  Zoek leden en relaties 

 2. Open de lidgegevens van de persoon 

 3. Klik op het tabblad  Sport  

Het volgende scherm verschijnt:

 4. Selecteer de regel met de spelactiviteit 

 5. Klik op

In het scherm dat getoond wordt kan je de gewenste afmelddatum invullen. Dit kan ook een datum in de toekomst zijn. Het systeem zal dan automatisch de spelactiviteit afmelden op de ingevoerde datum. 

 
   Extra informatie voor zwemverenigingen 

De startvergunning van dit lid wordt nu automatisch op  ingetrokken  gezet.

Historie verwijderen

Het is mogelijk om de historie van de afgemelde spelactiviteiten te verwijderen. Neem hiervoor de volgende stappen.

 1. Selecteer de regel die u wilt verwijderen 

 2. Klik op

De volgende melding wordt getoond

 3. Kies  Ja  om de historie te verwijderen 

De historie van de afgemelde spelactiviteit is nu verwijderd.