1. Ga naar menu item Wedstrijdzaken

2. Ga naar Wedstrijden

3. En kies vervolgens Overzicht wijzigingsverzoeken

Het volgende scherm verschijnt. De volgende acties kunnen hier gedaan worden.

4. Selecteer de wedstrijd die goedgekeurd, afgewezen of ingetrokken moet worden

5. Nu kunt u kiezen welke actie u wilt uitvoeren. U heeft de volgende mogelijkheden 

Verzoek goedkeuren
Verzoek afwijzen
Verzoek intrekken

De tegenstander ziet nu in zijn overzicht van Wedstrijdwijzigingsverzoeken .

Extra informatie

De secretaris ontvangt een e-mail als:

  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft gedaan
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft goedgekeurd
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft ingetrokken
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft afgekeurd
  • de bond het verzoek heeft bevestigd

Heeft u bij Communicatieregels wedstrijdwijzigingen ingesteld dat meerdere personen deze e-mails moeten ontvangen?  Dan krijgen deze personen ook de betreffende berichten.