Speciaal voor de zwemvereniging is Sportlink Club uitgebreid. Bij de aanvraag van een startvergunning wordt gelijk een startnummer toegekend en indien van toepassing een waterpolokaart aangevraagd

Als een lid uit wil komen in wedstrijden dan moet het lid over een startvergunning beschikken. Een aangevraagde startvergunning wordt elk jaar automatisch verlengd en per kalenderjaar berekend. Om een startvergunning aan te kunnen vragen moet het lid een van de volgende spelactiviteiten hebben:

  • Zwemmen
  • Waterpolo
  • Synchroonzwemmen
  • Schoonspringen

Lees hier hoe u een spelactiviteit kunt toevoegen bij een lid: Beheer sport- en spelactiviteiten . Deze spelactiviteiten zijn bekend bij de bond en beschikbaar in Sportlink Club.

Kiest u voor waterpolo dan wordt in Sportlink Club automatisch een waterpolokaart aangemaakt. U dient voor de uitgifte van de waterpolokaart nog wel een volledige ingevulde kaart inclusief pasfoto te versturen naar het bondsbureau.

Een daglicentie kan worden toegekend aan personen van 6 jaar en ouder. Personen die al een startvergunning hebben, hoeven en kunnen geen daglicentie aanvragen. Tevens moet de wedstrijddatum in de toekomst liggen.

Aanvragen startvergunning of daglicentie

Neem de volgende stappen om een startvergunning of daglicentie aan te vragen:

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie zie Zoek leden en relaties .
2. Open het betreffende lid
3. Ga naar het tabblad Diploma's en Passen

In het gedeelte passen kunt u een startvergunning of daglicentie toevoegen .

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:


5. Selecteer Daglicentie of Startvergunning

Het volgende scherm verschijnt:

8. Klik op

De startvergunning, daglicentie is nu toegekend aan het betreffende lid en is direct bekend bij de KNZB.

Info: U kunt alleen een startvergunning aanvragen zodra het lid een bijpassende Spelactiviteit heeft. Zie hiervoor de informatie aan het begin van deze pagina

Heeft u een startvergunning voor waterpolo aangevraagd dan is in Sportlink Club automatisch een waterpolokaart aangemaakt. U dient voor de uitgifte van de waterpolokaart nog wel een volledige ingevulde kaart inclusief pasfoto te versturen naar het bondsbureau.

Afmelden startvergunnig en verwijderen daglicentie

Wanneer een sporter geen actief lid meer is van de vereniging, moet de startvergunning afgemeld worden. Indien een vereniging een startvergunning niet wenst te verlengen, dan dient dit vóór 31 december op de hier beschreven wijze in Sportlink Club te worden verwerkt. Een afmelding kan op iedere gewenste datum In Sportlink Club worden doorgevoerd.

Wilt u een startvergunning of daglicentie intrekken, dan neemt u de volgende stappen in Sportlink Club:

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie zie Zoek leden en relaties .
2. Open het betreffende lid
3. Ga naar het tabblad Diploma's en passen

4. Selecteer de regel van de startvergunning of daglicentie die u wilt verwijderen

Info: Een daglicentie kan alleen afgemeld worden voorafgaand aan de geldigheid van de daglicentie.

5. Klik op

De volgende vraag verschijnt:

6. Kies Ja
7. De startvergunning krijgt de status ingetrokken, de daglicentie wordt met deze handeling uit Sportlink Club verwijderd.

Verlengen waterpolokaart

Wanneer een actieve waterpolo startvergunning aanwezig is, worden verstreken waterpolokaarten bij een seizoensovergang automatisch opnieuw aangemaakt. De status komt op aangevraagd te staan. Nadat de vereniging de pasfoto en ingevulde waterpolokaart heeft opgestuurd naar het bondsbureau en deze is verwerkt, dan komt de status op uitgegeven te staan. Als vereniging behoeft u de waterpolokaarten dus niet zelf te verlengen; dat doet de bond voor u.

Duplicaat waterpolokaart aanvragen

Let op: Gebruik deze functionaliteit alleen als de waterpolokaart verloren is. Er zitten kosten aan verbonden.

Als een lid zijn waterpolokaart verloren is, heeft u de mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie zie Zoek leden en relaties .

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad Diploma's en passen

4. Selecteer de Waterpolokaart

5. Klik op

De volgende melding verschijnt:

5. Kies Ja

De huidige waterpolokaart krijgt de status Vervallen/ ongewenst. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt met de de status Aan te vragen.