Tabblad Organisaties

Op het tabblad Organisaties heeft u de mogelijkheid om een persoon aan een organisatie te koppelen. Zo kunt u een contactpersoon registreren, zodat u weet met wie u bijvoorbeeld contact moet opnemen als u met een sponsor wilt gaan praten over een aflopend sponsorcontract.

Neem de volgende stappen om een koppeling met een organisatie te registeren :

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie zie: Zoek leden en relaties .
2. Open het betreffende lid
3. Ga naar het tabblad Organisaties

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Vul het eerste gedeelte van een naam in. Meer informatie zie: Organisaties
6. Klik op TAB of

De organisatie wordt nu toegevoegd. Zie onderstaand scherm:

Verwijderen koppeling met organisatie

Als een persoon besluit om bijvoorbeeld geen contactpersoon meer te zijn voor een organisatie, dan wilt u dit registreren in Sportlink Club. In Sportlink Club heeft u de mogelijk om een einddatum te registeren en een historie op te bouwen. Het is ook mogelijk om deze historie te verwijderen. Om de koppeling met de organisatie te verwijderen dient u de volgende stappen te nemen:

1. Zoek de organisatie waar de persoon een koppeling mee heeft . Meer informatie zie: Zoek organisaties
2. Open de betreffende organisatie
3. Ga naar het tabblad Contactgegevens

Zie onderstaand scherm:

4. Selecteer de regel die u wilt verwijderen
5. Klik op

De koppeling die deze persoon heeft met de organisatie wordt nu beëindigd. Er wordt een einddatum gevuld.

Door deze regel te laten staan is het mogelijk om historie op te bouwen van uw contactpersonen binnen deze organisatie. Mocht dit niet gewenst zijn, dan kunt u deze de historie verwijderen.

6. Selecteer de regel waarvan u de historie wilt verwijderen
7. Klik op

De volgende melding verschijnt:

8. Kies Ja

De opgebouwde historie wordt verwijderd. Zie onderstaand scherm.