Grootboekrekeningen inzien

Voor het inzien/ophalen van de huidige grootboekrekeningen om deze vervolgens te bewerken, neemt u de volgende stappen:

1. Kies Boekhouding in het menu

2. Klik op Instellingen

3. Kies Grootboekrekeningen 

Het overzicht van de gedefinieerde grootboekrekeningen verschijnt, zie onderstaand schema:

Grootboekrekeningen verwijderen

Let op: alleen in de volgende situaties kunt u een grootboekrekening verwijderen:

  • Er zijn nog geen boekingen gekoppeld aan een grootboekrekening
  • Er is geen koppeling met een dagboek
  • Er is geen koppeling met een vaste rekening

Voor het verwijderen van een grootboekrekening neemt u de volgende stappen:

1. Selecteer de betreffende grootboekrekening in het overzicht

2. Klik op

Onderstaande melding verschijnt.

3. Kies Ja 

De grootboekrekening is uit het overzicht verwijderd.

Grootboekrekeningen toevoegen

Door onderstaande stappen te volgen, kunt u een grootboekrekening toevoegen.

1. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt:

Let op: hieronder worden de verschillende velden toegelicht. De informatie is van belang voor het wijzigen van de gegevens.

Rekeningnummer: met het rekeningnummer wordt het grootboekrekeningnummer bedoeld. Deze moet verplicht worden ingevuld en mag uit maximaal vier cijfers bestaan. Er vindt automatisch een controle plaats op reeds bestaande nummers.

Omschrijving: ook het geven van een omschrijving is verplicht. Hier kan een willekeurige omschrijving worden ingevoerd.

Balans of resultatenrekening: geef hier aan of het een balans of een resultatenrekening betreft. Dit kan niet worden gewijzigd als er boekingen aan de betreffende rekening zijn gekoppeld.

Verdichting: via de dropdown list kiest u de bijbehorende verdichtingscode. Het koppelen van een verdichtingscode aan een grootboekrekening is verplicht. Hierdoor zorgt u ervoor dat de saldi van alle rekeningen aan de juiste zijde van de balans worden weergegeven.

Bondsrekening: dit is alleen van toepassing op KNVB verenigingen en heeft betrekking op het financieel jaarverslag dat elk jaar aan de KNVB moet worden aangeleverd. Bij overige verenigingen wordt dit veld niet getoond.

2. Vul het Rekeningnummer in

3. Vul de gewenste Omschrijving in

4. Maak een keuze uit Balans of Resultatenrekening 

5. Kies de gewenste Verdichtingscode 

6. Klik op 

De grootboekrekening is aan het overzicht toegevoegd.

Grootboekrekeningen wijzigen

Door onderstaande stappen te nemen, voegt u een grootboekrekening toe:

1. Dubbelklik op de grootboekrekening die u wilt wijzigenOnderstaand scherm verschijnt:

Let op: hieronder worden de verschillende velden toegelicht. De informatie is van belang voor het wijzigen van de gegevens.

Rekeningnummer: met het rekeningnummer wordt het grootboekrekeningnummer bedoeld. De bijbehorende boekingen worden meegenomen. Houdt u er rekening mee dat het rekeningschema een logische indeling (voor de nummering) moet behouden.

Omschrijving: hier kan de huidige omschrijving worden gewijzigd naar de gewenste omschrijving. Deze omschrijvingen komen terug in de kolommen bij de invoer van journaalposten. De benamingen moeten daarom duidelijk en zo kort mogelijk zijn.

Balans of resultatenrekening: als er boekingen aan de betreffende rekening zijn gekoppeld, dan kan dit niet meer worden gewijzigd. Dit zou het grootboek in onbalans kunnen brengen.

Verdichting: via de dropdownlist kan de verdichtingscode worden gewijzigd.

Bondsrekening: dit is alleen van toepassing op KNVB verenigingen en heeft betrekking op het financieel jaarverslag, dat elk jaar aan de KNVB moet worden aangeleverd. Bij overige verenigingen wordt dit veld niet getoond.

2. Wijzig de gegevens in de betreffende velden

3. Klik op 

De wijziging wordt doorgevoerd.