Het verloop van facturen en betalingen kan worden gevolgd via de debiteurenkaart. Dit is een overzicht per debiteur.

1. Kies Boekhouding

2. Klik op Debiteuren/crediteurenkaarten

3. Kies Debiteurenkaart

Onderstaand scherm verschijnt:

5. Kies het Boekjaar

6. Klik op

Onderstaand scherm wordt getoond:

7. Klik op

Er wordt een PDFbestand gemaakt van de Debiteurenkaart.

8. Of klik op

De rekeningen worden geëxporteerd naar Excel.