Ook als een vereniging geen gebruik maakt van de Boekhoudmodule is het mogelijk om zelf omzetrekeningen aan te maken of te wijzigen.

Aanmaken nieuwe grootboekrekeningen

1. Klik op Contributie

2. Klik op Instellingen

3. Kies voor Grootboekrekeningen

Het volgende scherm wordt geopend:

4. Klik op 

Het volgende scherm wordt geopend:

5. Vul de gegevens van de nieuwe rekening in

Let op: Indien u het Rekeningnummer niet heeft ingevoerd verschijnt het volgende scherm:

5. Klik na de invoer op

Wijzigen grootboekrekeningen

Het wijzigen van rekeningen geschiedt op dezelfde manier als het aanmaken van een nieuwe rekening.

Bij stap 4 klikt u echter niet op

Verwijderen grootboekrekeningen

Wilt u een grootboekrekening uit uw administratie verwijderen? Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Klik op Contributie

2. Ga naar Instellingen

3. Kies voor Grootboekrekeningen

Het volgende scherm wordt geopend:

4. Selecteer de betreffende rekening die u wilt verwijderen

5. Klik op 

De door u geselecteerde rekening is verwijderd.