Het is niet nodig om voor elk lid afzonderlijk een machtiging toe te voegen. Lees meer informatie bij Bestaande machtigingen digitaliseren over de stappen die u kunt nemen om de machtigingen collectief aan te maken.

Let op : Het bedrag staat standaard op € 720,- . Het is mogelijk om dit bedrag aan te passen naar gewenst bedrag.

Het bedrag is op de volgende wijze opgebouwd.

Als u gebruik maak van de mogelijkheid om bij elk lid de machtiging te digitaliseren, wordt er standaard voor elk persoon een bedrag van € 720,- ingesteld. Bij iedere vereniging kan het voorkomen dat er naast de contributiebedragen ook extra kosten in rekening gebracht worden, zoals bijvoorbeeld inschrijfkosten. Sportlink Club houdt rekening met deze extra kosten door het bedrag van € 30,- van het totaalbedrag van € 720,- af te trekken.

Het bedrag van € 690,- dat nu overblijft, wordt gedeeld door de termijnen van de betaalperiode die bij de persoon ingesteld staan. Stel dat het lid bijvoorbeeld de contributie per kwartaal betaalt, dan wordt het bedrag van € 690 : 4 = € 172.50. Tot slot wordt de €30,- die er van afgehaald was voor de extra kosten, zoals bijvoorbeeld het inschrijfgeld, weer bij de €172.50 opgesteld. De persoon krijgt nu een machtigingbedrag van €172.5 + €30,- = € 202.50.