Een eerste aanlevering ( First ) van het incassobestand dient u minimaal 5 werkdagen voor incassodatum bij de bank aan te leveren. Bij een vervolglevering ( Recurrent ) dient u het incassobestand minimaal 2 werkdagen voor incassodatum bij de bank aan te leveren.

In Sportlink Club worden de first en recurrent incasso's samengevoegd tot één incassobestand. Let op de aanleverdatum bij de bank indien er een lid in de run zit die voor de eerste keer een incasso krijgt.

Let op : Er is pas sprake van een 'recurrent' incasso als de 'first' eerste aanlevering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zodra er bij uw leden geld afgeschreven is, kunt u ervan uit gaan dat de eerste aanlevering heeft plaatsgevonden.