Hieronder vind je een lijst met alle artikelen waarover je kunt beschikken als je het product Club.Dataservice afneemt.

Als je beschikt over Club.Dataservice krijg je ook een eenvoudig hulpmiddel om de data te structureren en in te instellen. Via deze tool krijg je een overzicht met een technische beschrijving van deze artikelen. Tevens kun je via dit hulpmiddel de webservices uitvoeren en eenvoudig code genereren om de data onderdeel te maken van de verenigingswebsite. Hiervoor is een Client ID vereist. Deze krijgt de vereniging van Sportlink Services op het moment dat Club.Dataservice is besteld en betaald in de webshop.

Let op:

  • Competitie-gerelateerde artikelen geven alleen output indien jouw bond voor de competitiezaken gebruik maakt van Sportlink.
  • KNVB heeft besloten dat in bepaalde competities het speelplezier belangrijker is dat het resultaat van de wedstrijden. Om die reden vindt er geen publicatie van de stand en de uitslagen in deze competities plaats. Het betreft op dit moment de reguliere competities in de Onder-9 en lager.
  • Als in de kolom Inloggen vereist "Ja" staat ingevuld (bij de zogenaamde "Mijn"-artikelen en het adresboek), wordt het artikel alleen getoond na inloggen met een leden-account. De login-gegevens van de leden-accounts zijn terug te vinden op het tabblad Clubsite van het gebruikersbeheer in Sportlink Club. Hoe je deze vindt lees je op de pagina Inloggegevens Verenigingswebsite. Je moet hiervoor wel beheerder zijn van Sportlink Club. Ben je dat niet, schakel dan de beheerder in om je één of meerdere logins te geven om te testen.
  • Bij diverse artikelen worden de gegevens in het resultaat bepaald op basis van het zichtbaarheidsniveau van de persoon. Meer informatie over de zichtbaarheid van personen binnen de verschillende Sportlink-applicaties kun je vinden op de pagina Sportlink en Privacy.
  • In de kolommen Afgeschermd, Beperkt, Normaal en (voor de niet KNVB-) Open staat welke gegevens afhankelijk zijn van het zichtbaarheidsniveau van de persoon en welke gegevens daarbij wel of niet getoond worden.


Ledenbeheer

Verjaardagen

Verwijzing naar Javascript Library: Verjaardagen

Omschrijving: Overzicht van personen die de aankomende periode jarig zijn.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: aantaldagen

Output: verjaardag, volledigenaam

Opmerking: Maximaal 21 dagen na vandaag opvraagbaar

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Niet in resultaat

Zichtbaarheid 'Beperkt': Wel in resultaat

Zichtbaarheid 'Normaal': Wel in resultaat

Zichtbaarheid 'Open': Wel in resultaat

Aanmeldenaspirantlid-form

Omschrijving: Voor het ophalen van de velden voor het html-formulier waarmee mensen zichzelf kunnen aanmelden in Sportlink Club

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, land, nationaliteit, competitie, sport, bondssporten, straatnaam, huisnummer, nummertoevoeging, postcode, plaats, telefoonnummer, mobielnummer, email, vrijedropdown1, omschrijvingvrijedropdown1, vrijedropdown2, omschrijvingvrijedropdown2, iban, bic, opmerkingen, captcha, captchaimagestring

Opmerking: Informatie over het schrijven van een aanmeldformulier is te vinden op de pagina: Leden aanmelden met Club.Dataservice.

Aanmeldenaspirantlid

Omschrijving: Voor het bouwen van een html-formulier waarmee mensen zichzelf kunnen aanmelden in Sportlink Club

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Eventuele foutmeldingen van Sportlink Club

Opmerking: De door de bezoeker ingevoerde gegevens worden - mits correct - doorgegeven naar de Sportlink Club administratie van de vereniging. De secretaris ontvangt hiervan een e-maibericht en in het notificatiescherm verschijnt een regel waarin wordt vermeld dat er een nieuwe relatie is toegevoegd door de bron: CLUBSITE.
Verplicht in te vullen velden zijn: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, huisnummer, postcode, e-mail, captcha, captchaimagestring
Informatie over het schrijven van een aanmeldformulier is te vinden op de pagina: Leden aanmelden met Club.Dataservice.

Vereniging

Bestuur

Verwijzing naar Javascript Library: Bestuur

Omschrijving: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Naam, email en 2e e-mailadres van voorzitter, secretaris en penningmeester

Opmerking: Zijn er meer bestuursleden? Maak hier dan een aparte commissie aan waar je de bestuursleden in zet.

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Normaal': Wel telefoonnummer en e-mail

Zichtbaarheid 'Open': Wel Telefoonnummer en e-mail

Clubgegevens

Verwijzing naar Javascript Library: Clubgegevens

Omschrijving: De gegevens van de club.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Kleur van shirt, broek en sokken van uit en thuistenue, clubcode, clubnaam, informatie, oprichtingsdatum, telefoonnummer, fax, email, website, straatnaam, huisnummer, nummertoevoeging, postcode, plaats, banknummer, tennamevan, tennamevanplaats, naamsecretaris, knkvnummer, logo, kleinlogo, bezoekadres (straatnaam, huisnummer, nummertoevoeging, postcode, plaats, route)

Clublogo

Verwijzing naar Javascript Library: Clublogo

Omschrijving: Het logo van de eigen vereniging

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Logo van vereniging

Commissie-details

Verwijzing naar Javascript Library: Commissie-details

Omschrijving: De gegevens van een commissie.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Commissie code

Output: Naam, afbeelding, omschrijving, opmerkingen

Commissie-leden

Verwijzing naar Javascript Library: Commissie-leden

Omschrijving: De leden van een commissie. De volgorde van de getoonde functies wordt bepaald door de volgorde van invoeren in de onderhoudsfunctie in Sportlink Club.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Commissie code

Output: lid, rol, email, email2, telefoon, telefoon2, mobiel, startdatum, startdatetime, einddatum, einddatetime, informatie, adres, plaats, foto

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Geen adres, telefoonnummer en e-mail

Zichtbaarheid 'Normaal': Geen adres, telefoonnummer en e-mail

Zichtbaarheid 'Open': Geen adres, telefoonnummer en e-mail

Commissies

Verwijzing naar Javascript Library: Commissies

Omschrijving: Het overzicht van de commissies.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Commissiecode, commissienaam, omschrijving, foto, opmerking, commissie-telefoonnummer, commissie-mobiel nummer, commissie-emailadres, commissie-details en commissie-leden

Verenigingsactiviteiten

Verwijzing naar Javascript Library: Verenigingsactiviteiten

Omschrijving: Het overzicht van activiteiten. Deze worden alleen getoond indien in Sportlink Club de optie "Publiek zichtbaar" is aangevinkt.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: aantaldagen, kalendersoort

Output: kalendernaam, kalendersoort, activiteit, datumvan, datumtm, heledag, beheerders, opmerkingen, plaats, url

Ical-Verenigingsactiviteiten

Omschrijving: Voor het genereren van een ical-kalenderbestand met verenigingsactiviteiten.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: ical-bestand van de eerstkomende 7 dagen

Trainingenlijst

Verwijzing naar Javascript Library: Trainingenlijst

Omschrijving: Het overzicht van de soorten trainingen.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: trainingid, trainingnaam, trainernaam1, trainernaam2

Trainingdetails

Verwijzing naar Javascript Library: Trainingdetails

Omschrijving: Het overzicht van details van een opgegeven training.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: trainingid, aantaldagen (max. 30)

Output: begindatum, einddatum, locatie, kleedkamer, opmerkingen

Keuzelijsten

Keuzelijst-boolean

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-boolean

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Ja/Nee waarde

Keuzelijst-competitieperiode

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-competitieperiode

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende competitieperiodes (zoals najaar/voorjaar)

Keuzelijst-competitiesoorten

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-competitiesoorten

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende competitiesoorten (zoals regulier/beker/etc)

Keuzelijst-dagsoorten

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-dagsoorten

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende dagsoorten (zoals alles/doordeweeks/zaterdag/zondag)

Keuzelijst-factuurstatussen

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-factuurstatussen

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Factuurstatussen (openstaand, betaald)

Keuzelijst-geslacht

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-geslacht

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende geslachten (zoals alles/gemengd/man/vrouw)

Keuzelijst-leeftijdscategorieën

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-leeftijdscategorieën

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende leeftijdscategorieen (zoals junioren/senioren/etc)

Keuzelijst-periodenummers

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-periodenummers

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Poulecode

Output: De periodes van het lopende seizoen waarin reeds wedstrijden zijn gespeeld

Opmerking: Van één van de teruggegeven periodenummers wordt aangegeven of het de huidige periode is

Keuzelijst-spelsoorten

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-spelsoorten

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende spelsoorten (zoals veld/zaal/recreatief)

Keuzelijst-teampersoonrollen

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-teampersoonrollen

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende rollen die een persoon in een team kan hebben

keuzelijst-teamsoorten

Verwijzing naar Javascript Library: Keuzelijst-teamsoorten

Omschrijving: Keuzelijsten worden gebruikt om bij een veld een drop-down menu met keuzes te kunnen presenteren.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: Verschillende teamsoorten (alles/lokaal/bond)

Mijn omgeving

Mijn-commissies

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-commissies

Omschrijving: Voor het opvragen van commissies van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Geen

Output: Commissiecode, Commissienaam, Rol, Commissiedetails

Mijn-diplomas

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-diplomas

Omschrijving: Voor het opvragen van diploma's van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Geen

Output: diploma, type, startdatum, startdatetime, einddatum, opmerkingen

Mijn-facturen

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-facturen

Omschrijving: Voor het opvragen van facturen van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Geen

Output: Factuurcode, factuurnummer, datum, factuurdatum, betaald, bedrag, openstaand, factuurdetails

Mijn-factuurdetails

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-factuurdetails

Omschrijving: Voor het opvragen van factuurdetails van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Factuurcode

Output: factuurcode, seizoen, factuurdatum, factuurdatetime, kenmerk, verwerkingsnummer, vervaldatum, vervaldatetime, debiteurnummer, naam, betaaldatum, betaaldatetime, bedrag, omschrijving, adres, postcodeplaats, voldaan

Mijn-factuurdetailsregels

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-factuurdetailsregels

Omschrijving: Voor het opvragen van de regels van een factuur van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Factuurcode

Output: Transactiecode, transactiebedrag, transactieitempersoon, transactiebeschrijving

Mijn-gegevens

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-gegevens

Omschrijving: Voor het opvragen van gegevens van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters:

Output: Relatiecode, achternaam, tussenvoegsel, voornaam, initialen, bijnaam, geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboortedatetime, geboorteplaats, nationaliteit, tweedenationaliteit, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, land, afbeelding, telefoonnummer, fax, mobiel, mobiel2, email, email2, bsn, iban, bic, identificatie, identificatienummer, lidsinds, lidsindsdatetime, privacyniveau, gebruikerscode

Mijn-machtigingen

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-machtigingen

Omschrijving: Voor het opvragen van machtigingen van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters:

Output: machtigingskenmerk, machtigingssoort, uitgiftedatum, uitgiftedatetime, bevestigingsdatum, bevestigingsdatetime, begindatum, begindatetime, einddatum, einddatetime, frequentie, maximumbedrag, opmerkingen

Mijn-teams

Verwijzing naar Javascript Library: Mijn-teams

Omschrijving: Voor het opvragen van de teams van de ingelogde gebruiker.

Inloggen vereist: Ja

Parameters:

Output: poulecode, teamcode, lokale teamcode, teamnaam, is speler?, functiecode, functieomschrijving, rolcode, rolomschrijving, spelactiviteit

Wijzig-mijn-gegevens

Verwijzing naar Javascript Library: Wijzig-mijn-gegevens

Omschrijving: Voor het wijzigen van gegevens van een lid.

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Tussenvoegsel, voornaam, initialen, bijnaam, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, land, telefoonnummer, fax, mobiel, mobiel2, email, email2, bsn, iban, bic, identificatie, identificatienummer

Output:

Wijzig-mijn-wachtwoord

Verwijzing naar Javascript Library: Wijzig-mijn-wachtwoord

Omschrijving:

Inloggen vereist: Ja

Parameters: Nieuw wachtwoord

Output:

Wedstrijdzaken

Afgelastingen

Verwijzing naar Javascript Library: Afgelastingen

Omschrijving: Het overzicht van afgelaste wedstrijden.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Maximum aantal dagen vooruit, Maximum aantal regels, Weeknummer vanaf nu, Gebruik lokale teamnamen, Sorteervolgorde

Output: wedstrijdcode, wedstrijdnummer, teamnaam, thuisteam, uitteam, accommodatie, teamvolgorde, rijders, scheidsrechters, veld, zaalofveld, vertrektijd, aanvangstijd, status, datum, wedstrijd, plaats

Periodestand

Verwijzing naar Javascript Library: Periodestand

Omschrijving: De stand in de poule van een bepaalde periode.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: poulecode, periodenummer

Output: Positie, teamcode, poulecode, clubcode, clubnaam, teamnaam, aantal wedstrijden, totaalpunten, doelpunten voor, doelpunten tegen, gewonnen, gelijkspel, verloren, verlies punten, eigenteam

Opmerking: Periodenummer is poule specifiek en kan niet als drop down menu aangeboden worden.
Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Poule-programma

Verwijzing naar Javascript Library: Poule-programma

Omschrijving: Het programma (wedstrijden) van een bepaalde poule.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: poulecode, aantaldagen, weekoffset, eigenwedstrijden, gebruiklokaleteamgegevens

Output: wedstrijdcode, wedstrijddatum, datum, aanvangstijd, thuisteam, uitteam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, accommodatie, plaats, wedstrijdnummer, datumopgemaakt, wedstrijd, status, thuisteamid, uitteamid, eigenteam

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard 0 omdat week 1 de wedstrijden vanaf volgende week geeft.

Poulelijst

Verwijzing naar Javascript Library: Poulelijst

Omschrijving: Het overzicht van de teams van de vereniging in hun poules.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: poulecode, teamcode, teamnaam

Poule-indeling

Verwijzing naar Javascript Library: Poule-indeling

Omschrijving: Het overzicht van de teams in een bepaalde poule.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: poulecode

Output: teamnaam, speelnummer, speeldag, starttijd, eigenteam

Poulestand

Verwijzing naar Javascript Library: Poulestand

Omschrijving: De stand in een bepaalde poule.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: poulecode, gebruiklokaleteamgegevens

Output: positie, team, gespeelde wedstrijden, gewonnen, gelijk, verloren, doelpunten voor, doelpunten tegen, doelsaldo, verliespunten, punten, eigenteam

Opmerking: Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Pouleuitslagen

Verwijzing naar Javascript Library: Pouleuitslagen

Omschrijving: De uitslagen van de wedstrijden van een bepaalde poule.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: aantaldagen (max 250), weekoffset, poulecode, eigenwedstrijden, sorteervolgorde, gebruiklokaleteamgegevens

Output: wedstrijdcode, wedstrijddatum, wedstrijdnummer, accommodatie, datumopgemaakt, aanvangstijd, wedstrijd, datum, thuisteamid, thuisteam, uitteamid, uitteam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, uitslag, eigenteam

Opmerking: Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard -1 omdat week 0 de wedstrijden vanaf vandaag geeft.

Opmerking: De kolom uitslag wordt gevuld met de eindstand na reguliere speeltijd of, indien van toepassing, na verlenging. Indien de wedstrijd beslist is door middel van strafschoppen of -worpen worden de gescoorde strafschoppen of -worpen getoond tussen haakjes.

Programma

Verwijzing naar Javascript Library: Programma

Omschrijving: Het programma van de vereniging of van een team van de vereniging

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, sorteervolgorde, gebruiklokaleteamgegevens, aantalregels (max 500 bondswedstrijden), aantaldagen (max 42 voor bondswedstrijden, max 250 met teamcode, 0 is alleen vandaag), weekoffset, eigenwedstrijden, thuis, uit, spelsoort, competitiesoort, dagsoort, leeftijdscategorie

Output: wedstrijddatum, wedstrijdcode, wedstrijdnummer, teamnaam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, thuisteamid, thuisteam, uitteamid, uitteam, teamvolgorde, competitiesoort, competitie, klasse, poule, klassepoule, kaledatum, datum, vertrektijd, aanvangstijd, wedstrijd, status, scheidsrechters,scheidsrechter, accommodatie, veld, locatie, plaats, rijders, kleedkamerthuisteam, kleedkameruitteam, kleedkamerscheidsrechter

Opmerking: De parameter dagsoort werkt alleen wanneer ook de spelsoort meegegeven wordt, dus bijv:
data-param-dagsoort=ZO (zondag, of ZA, zaterdag, of WK)
data-param-spelsoort=VE (veld, of ZA, zaal)

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard 0 omdat week 1 de wedstrijden vanaf volgende week geeft.

Scheidsrechtersaanstellingen

Verwijzing naar Javascript Library: Scheidsrechtersaanstellingen

Omschrijving: Het overzicht van aangestelde verenigingscheidsrechters.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: aantalregels, aantaldagen, weekoffset, sorteervolgorde

Output: datetime, datum, aanvangstijd, scheidsrechter, wedstrijd, wedstrijdcode, wedstrijdnummer, wedstrijd-informatie

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard 0 omdat week 1 de wedstrijden vanaf volgende week geeft.

Team-gegevens

Verwijzing naar Javascript Library: Team-gegevens

Omschrijving: De gegevens van een team.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, lokaleteamcode

Output: teamnaam, begindatum, begindatetime, einddatum, einddatetime, competitie, geslacht, categorie, shirtkleur, broekkleur, kousen, omschrijving, teamfoto

Team-indeling

Verwijzing naar Javascript Library: Team-indeling

Omschrijving: Overzicht van de spelers en niet-spelers van een team.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, lokaleteamcode, filter rol, toonlidfoto

Output: lidcode, naam, rol, functie, einddatume-mail, secundaire e-mail, telefoonnummer, secundaire telefoonnummer, mobiel, foto. LET OP, KNVB verenigingen krijgen i.v.m. de KNVB privacy bepalingen geen output voor "e-mail, secundaire e-mail, telefoonnummer, secundaire telefoonnummer en mobiel".

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Geen telefoonnummer, e-mail of foto.

Zichtbaarheid 'Normaal': Geen telefoonnummer en e-mail.
Wel foto.

Zichtbaarheid 'Open': Wel telefoonnummer, e-mail en foto.

Team-sponsors

Verwijzing naar Javascript Library: Team-sponsors

Omschrijving: De sponsors van een team.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, lokaleteamcode

Output: naam, website, opmerkingen, begindatum, begindatetime, logo

Teampoulelijst

Verwijzing naar Javascript Library: Teampoulelijst

Omschrijving: Overzicht van de poules waarin een team uitkomt.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, lokaleteamcode

Output: poulecode, teamcode, teamnaam

Teams

Verwijzing naar Javascript Library: Teams

Omschrijving: Overzicht van de teams van de vereniging en de competities waarin zij uitkomen.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: competitieperiode, teamsoort, geslacht, spelsoort, competitiesoort, leeftijdscategorie, gebruiklokaleteamgegevens

Output: teamcode, lokaleteamcode, poulecode, teamnaam, competitienaam, klasse, poule, klassepoule, spelsoort, competitiesoort, geslacht, teamsoort, leeftijdscategorie, (kale) spelsoort, speeldag, speeldagteam, team-indeling

Uitslagen

Verwijzing naar Javascript Library: Uitslagen

Omschrijving: Overzicht van uitslagen van wedstrijden van de vereniging of van een team van de vereniging.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: teamcode, lokaleteamcode, aantalregels, weekoffset (max -52), aantaldagen (max 365), gebruiklokaleteamgegevens, sorteervolgorde, eigenwedstrijden, spelsoort, thuis, uit, leeftijdscategorie, competitiesoort, dagsoort

Output: wedstrijddatum, wedstrijdcode, wedstrijdnummer, datum, wedstrijd, datumopgemaakt, accommodatie, aanvangstijd, thuisteam, thuisteamid, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, uitteam, uitteamid, uitslag, uitslag-regulier, uitslag-nv, uitslag-s, competitienaam, competitiesoort, eigenteam, sportomschrijving, verenigingswedstrijd

Opmerking: Bij dit artikel wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Opmerking: De kolom uitslag wordt gevuld met de eindstand na reguliere speeltijd of, indien van toepassing, na verlenging. Indien de wedstrijd beslist is door middel van strafschoppen of -worpen worden de gescoorde strafschoppen of -worpen getoond tussen haakjes.

Opmerking: Het is mogelijk om uitslagen gesorteerd op te vragen. Hiervoor is de parameter 'sorteervolgorde'. Deze kan de volgende waarden bevatten:
- datum (sorteert op datum, tijd)
- datum-omgekeerd (sorteert op datum, tijd - omgekeerd)
- team (sorteert op team, datum, tijd) - LET OP: Dit is niet een alfabetische
- datum-team-tijd (sorteert op datum, team, tijd)
- datum-team-tijd-omgekeerd (sorteert op datum, team, tijd - omgekeerd)

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard -1 omdat week 0 de wedstrijden vanaf vandaag geeft.

Wedstrijd-accommodatie

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-accommodatie

Omschrijving: De gegevens van een accommodatie bij een wedstrijd.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: Wedstrijd, thuisteam, accommodatienaam, straat, plaats, telefoonnummer, route

Opmerking:

Wedstrijd-deelnemers

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-deelnemers

Omschrijving: Overzicht van de deelnemers aan een wedstrijd.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: Relatiecode, naam, rol, einddatum

Opmerking:

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Naam en foto

Zichtbaarheid 'Normaal': Alleen naam

Zichtbaarheid 'Open': Alles

Wedstrijd-historische-resultaten

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-historische-resultaten

Omschrijving: Overzicht van eerdere (onderlinge) resultaten bij een wedstrijd tussen de twee teams.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: seizoen, wedstrijd, datum, wedstrijddatum, wedstrijddatetime, uitslag

Opmerking: Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Wedstrijd-informatie

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-informatie

Omschrijving: De details van een wedstrijd

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: Wedstrijdinformatie: wedstrijdnummer, wedstijdnummerintern, veldnaam, veldlocatie, vertrektijd, rijder, thuisscore, uitscore, klasse, wedstrijdtype, competitietype, categorie, wedstrijddatetime, wedstrijddatum, wedstrijddatumopgemaakt, aanvangstijd, aanvangstijdopgemaakt, duur, speltype, aanduiding, poule, thuisteamid, thuisteam, uitteamid, uitteam, opmerkingen
- Officials: verenigingsscheidsrechtercode, overigeofficialcode, vereningsscheidsrechter, overigeofficial
- Matchofficials: scheidsrechters
- Kleedkamers: thuis, kleedkamers.uit, kleedkamers.official
- Accommodatie: naam, straat, plaats, telefoon, routeplanner
- Uitteam: naam, code, website, shirtkleur, straat, postcodeplaats, telefoon, email
- Thuisteam: naam, code, website, shirtkleur, straat, postcodeplaats, telefoon, email

Opmerking: Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice wel resultaat op, echter zijn de uitscore en de thuisscore niet beschikbaar.  

Wedstrijd-kleedkamers

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-kleedkamers

Omschrijving: De kleedkamerinformatie van een wedstrijd.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: Kleedkamers: scheidsrechterskleedkamer, thuisteamkleedkamer, uitteamkleedkamer

Opmerking:

Wedstrijd-officials

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-officials

Omschrijving: Overzicht van de bondsofficials bij een wedstrijd.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: naam, functie, relatienummer

Opmerking:

Wedstrijd-statistieken

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-statistieken

Omschrijving: De statistieken bij een wedstrijd.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode

Output: Thuisteam: naam, thuis gewonnen, uit gewonnen, procent gewonnen, procent thuis gewonnen, procent uit gewonnen
Uitteam: naam, thuis gewonnen, uit gewonnen, procent gewonnen, procent thuis gewonnen, procent uit gewonnen

Opmerking: Hier wordt rekening gehouden met de uitsluiting van standen / uitslagen in bepaalde competities. Voor dergelijke competities levert deze webservice geen resultaat op.

Wedstrijd-thuisteam

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-thuisteam

Omschrijving: Overzicht van de spelers en niet-spelers van het thuisteam.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode, toon foto van lid

Output: Lidcode, naam, rol, einddatum, functie, e-mail, secundaire e-mail, telefoonnummer, secundaire telefoonnummer, mobiel, foto

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Geen telefoonnummer en e-mail.
Wel foto.

Zichtbaarheid 'Normaal': Geen telefoonnummer en e-mail.
Wel foto.

Zichtbaarheid 'Open': Wel telefoonnummer, e-mail of foto.

Wedstrijd-uitteam

Verwijzing naar Javascript Library: Wedstrijd-uitteam

Omschrijving: Overzicht van de spelers en niet-spelers van het uitteam.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Wedstrijdcode, toon foto van lid

Output: Lidcode, naam, rol, einddatum, functie, e-mail, secundaire e-mail, telefoonnummer, secundaire telefoonnummer, mobiel, foto

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Geen telefoonnummer en e-mail.
Wel foto.

Zichtbaarheid 'Normaal': Geen telefoonnummer en e-mail.
Wel foto.

Zichtbaarheid 'Open': Wel telefoonnummer, e-mail of foto.

Vrijwilligers

Vrijwilligerstaken

Verwijzing naar Javascript Library: Vrijwilligerstaken

Omschrijving: Overzicht van de gepubliceerde vrijwilligerstaken.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: Geen

Output: vrijwilligerstaakcode, naam, taakbeheerder, omschrijving, startdatum, einddatum, locatie

Opmerking:

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Naam

Zichtbaarheid 'Beperkt': Naam

Zichtbaarheid 'Normaal': Naam

Zichtbaarheid 'Open': Naam

Vrijwilligers

Verwijzing naar Javascript Library: Vrijwilligers

Omschrijving: Overzicht van de ingeplande vrijwilligers per taak.

Inloggen vereist: Nee

Parameters: vrijwilligerstaakcode, weekoffset, aantaldagen

Output: naam, datumvanaf, datumtot, tijdvanaf, tijdtot, lokatie, heledag

Opmerking: Toont één vrijwilligerstaak

Opmerking: De weekoffset geeft aan vanaf wanneer gekeken moet worden. Dit is standaard 0 omdat week 1 de wedstrijden vanaf volgende week geeft.

Zichtbaarheid 'Afgeschermd': Afgeschermd

Zichtbaarheid 'Beperkt': Naam

Zichtbaarheid 'Normaal': Naam

Zichtbaarheid 'Open': Naam