In de Club.Opleidingen kunt u uw opleiding volledig naar eigen wens vormgeven. Allerlei verschillende kenmerken van de opleiding kunt u met Opleidingen vastleggen. Hieronder leest u hoe u een opleiding in Sportlink Club kunt aanmaken en welke mogelijkheden u hiervoor heeft.

1. Ga naar Opleidingen

2. Kies voor Onderhoud/inrichting opleidingen

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier ziet u de opleidingen die vanuit uw vereniging worden georganiseerd. Voor het aanmaken van een nieuwe opleiding:

3. Klik op

Het onderstaande scherm wordt geopend:

In dit scherm kunt u alle kenmerken van de opleiding vastleggen. Zoals u in de afbeelding hierboven ziet, hebben we in dit voorbeeld de velden al ingevuld.

Zodra de benodigde en verplichte velden zijn ingevuld, neemt u de laatste stap om de opleiding in Sportlink Club vast te leggen:

4. Klik op

We lichten alle velden hieronder toe:

Let op: De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Veld Toelichting
Code Als vereniging kunt u naar eigen inzicht een code toekennen aan de opleiding. De codes hoeven niet opeenvolgend te zijn, maar dezelfde code kan niet meerdere malen dezelfde voor verschillende opleidingen worden gebruikt.
Naam Dit is een korte omschrijving van de opleiding.
Aantal lessen Over het algemeen bestaat een opleiding uit meerdere lessen. U geeft in dit veld aan uit hoeveel lessen de opleiding bestaat.
Type Hier kan worden aangegeven wat voor type of soort opleiding het betreft. Hierbij worden de volgende begrippen gehanteerd: Cursus, Opleiding, Seminars en Overig.
Lesduur Hiermee wordt de tijdsduur van één enkele les bedoeld (de standaard waarde is 1 uur).
Man/Vrouw Het is mogelijk dat voor bepaalde opleidingen het geslacht bepalend is voor deelname.
Minimum leeftijd Voor bepaalde opleidingen kan een minimum leeftijd vereist zijn.
Persoonstype U kunt in dit veld aangeven voor welk type leden en relaties de opleiding toegankelijk is, bijv.. bondsleden, verenigingsleden en relaties. U leest bij Lidsoort wijzigen wat het verschil is tussen deze drie typen leden en relaties.
Prijs deelname Hier geeft u aan wat de kosten voor deelname per deelnemer zijn voor de gehele opleiding. Als een deelnemer wordt ingeschreven, wordt er voor hem/haar een eenmalig contributie-product aangemaakt. Daarna kan de penningmeester hiervoor een factuur genereren.
Grootboekrekening Kosten Dit betreft de grootboekrekening waarop de opbrengsten in het kader van deelname aan opleiding worden geboekt. Deze boeking vindt plaats als de betreffende facturen worden aangemaakt.
Onkostenvergoeding Met name bij verplichte opleidingen kan het voorkomen dat de vereniging een reiskostenvergoeding verstrekt i.p.v. dat een deelnamevergoeding wordt doorbelast. In dat geval wordt er een éénmalig contributie-product aangemaakt. De penningmeester kan dan aan de hand hiervan creditnota's aanmaken.
Grootboekrekening Onkosten Dit betreft de grootboekrekening waarop de onkostenvergoedingen worden geboekt. Deze boeking vindt plaats als de betreffende creditnota's worden aangemaakt.
Min. aantal deelnemers Hier kan worden aangegeven hoeveel deelnemers zich minimaal moeten inschrijven om de opleiding te laten starten.
Gewenste vooropleiding Hier kan een indicatie worden gegeven van de gewenste vooropleiding van de deelnemer, bijvoorbeeld lager, middelbaar of hoger onderwijs.
Max. aantal deelnemers Hier kan een indicatie worden gegeven van het maximum aantal deelnemers. Sportlink Club zal een waarschuwing geven als het maximum wordt overschreden en adviseren om een wachtlijst aan te maken. Het weerhoudt de vereniging er echter niet van om meer dan het maximum aantal deelnemers in te schrijven.
Te behalen diploma Uit de lijst van diploma’s kan hier het diploma worden gekozen dat kan worden behaald bij het afsluiten van de opleiding. Zodra de opleiding is afgerond en de deelnemers het diploma hebben gehaald, dan wordt dit diploma automatisch gekoppeld aan het betreffende lid.
Vereist diploma Hier kunnen de noodzakelijke diploma's worden geselecteerd om met de betreffende opleiding te mogen starten. Indien de deelnemer niet aan deze eis voldoet, verschijnt er bij het inschrijven een melding, maar het is aan de organisator om te besluiten of deze persoon alsnog aan de opleiding mag beginnen.
Omschrijving Dit betreft een vrij veld van maximaal 1024 posities waarin een uitgebreide omschrijving van de opleiding kan worden gegeven.