Het Sportlink Official Portaal is er voor KNKV wedstrijdofficials en de overige officials. Officials kunnen op ieder moment in de OP zien bij welke wedstrijden zij zijn aangesteld om daar te fluiten of te rapporteren. Beoordelingsformulieren kunnen na een officialbeoordeling ingevuld worden. Ook kan via het official portaal wedstrijdprogramma’s worden opgehaald en contactgegevens worden opgezocht.