Zodra u het volledige trainingsschema , inclusief trainingsdagen en deelnemers , gereed heeft wilt u deze aan de betrokkenen bekend maken. Het publiceren van trainingen vindt automatisch plaats door de gelijknamige indicatie (vinkje) aan te zetten. Deze indicatie is zichtbaar in het overzicht van de trainingsschema's en kan direct bij het aanmaken of openen van een trainingsschema door u gewijzigd worden. Het publiceren van de trainingen zorgt ervoor deze in de Sportlinked app beschikbaar komen. Personen die gebruik maken van de Sportlinked app krijgen de trainingen beschikbaar waar zij als deelnemer aan zijn toegevoegd.


Publiceren van een training

Uw training wordt standaard gepubliceerd. Voor elk trainingsschema dat u aanmaakt staat de indicatie publiceren standaard op Ja. U kunt er zelf voor kiezen om de trainingen nog niet te publiceren totdat u helemaal klaar bent met de organisatie van het trainingsschema. Het publiceren van een training zorgt ervoor dat de training beschikbaar komt in de Sportlinked app voor alle deelnemers aan die training.

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken en kies voor Trainingen

In het scherm Trainingsschema ziet u of een trainingsschema gepubliceerd is of niet.

2. Dubbelklik op het trainingsschema dat u wilt wijzigen