Zodra je het volledige trainingsschema  , inclusief  trainingsdagen  en  deelnemers  , gereed hebt wil je deze natuurlijk aan de betrokkenen bekend maken. Met een pakket of Club.Mobiel is dit mogelijk en worden de trainingen direct in de app getoond. Personen die gebruik maken van de app krijgen de trainingen beschikbaar waar zij als deelnemer aan zijn toegevoegd. 

Het publiceren van trainingen vindt automatisch plaats door de gelijknamige indicatie (vinkje) aan te zetten. Deze indicatie is zichtbaar in het overzicht van de trainingsschema's en kan direct bij het aanmaken of openen van een trainingsschema gewijzigd worden. 

Publiceren van een training

De training wordt standaard gepubliceerd. Voor elk trainingsschema dat je aanmaakt staat de indicatie publiceren standaard op  Ja. Je kunt er zelf voor kiezen om de trainingen nog niet te publiceren totdat je helemaal klaar bent met de organisatie van het trainingsschema. Het publiceren van een training zorgt ervoor dat de training beschikbaar komt in de app voor alle deelnemers aan die training.

  1. Ga naar menu Wedstrijdzaken en kies voor Trainingen  

In het scherm  Trainingsschema  zie je of een trainingsschema gepubliceerd is of niet.

  2. Dubbelklik op het trainingsschema dat je wilt  wijzigen