Welke regels zijn er met betrekking tot overschrijvingen?

Alle regels met betrekking tot overschrijvingen blijven van kracht. Het is daarentegen niet meer nodig om de spelerspas en de ledenmutatiekaart op te sturen om de overschrijving af te handelen. In het Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal van de KNVB staan alle regels beschreven.

Welke periodes zijn er met betrekking tot overschrijvingen?

Je kunt het hele jaar door overschrijvingen aanvragen. Echter, niet het hele jaar door gelden dezelfde regels met betrekking tot aangevraagde overschrijvingen. Om vast te stellen welke regels van toepassing zijn, is het van belang om te weten in welke periode de aanvraag van de overschrijving plaats vindt. De twee perioden die daarin worden onderscheiden zijn:

1. De overschrijvingsperiode

Deze periode loopt van 3 maart 2018 t/m 15 juni 2018. In deze periode vinden de meeste overschrijvingen plaats. Overschrijvingen in deze periode zijn er vooral op gericht om in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging te gaan voetballen.

2. De dispensatieperiode

Deze periode omvat de rest van het jaar, dus alles buiten de overschrijvingsperiode. Overschrijvingen in deze periode zijn niet zonder meer toegestaan. De persoon die zich wil laten overschrijven moet - afhankelijk van het niveau waarop hij speelt - dispensatieredenen en aanvullende bewijslast aanleveren aan de KNVB, die vervolgens bepaalt of de overschrijving doorgevoerd mag worden.

Hoe werkt een overschrijving bij de pupillen (O7 t/m O13)?

Pupillen (vroeger de D-, E-, F- en minipupillen) kunnen altijd worden overgeschreven. Deze overschrijvingen worden ook direct door het systeem verwerkt, ongeacht de periode waarin de overschrijving is aangevraagd. Voor verenigingen waar deze persoon nog lid is, geldt dus dat het belangrijk is om de sport (en de persoon) pas af te melden als er voor die vereniging geen wedstrijden meer worden gespeeld door dit lid.