Om een reCAPTCHA aan de formulieren widget toe te voegen is een reCAPTCHA-"key", oftewel sleutel nodig. Deze sleutel is verkrijgbaar via Google. Hieronder staat in stappen uitgelegd hoe dit werkt:

1. Bezoek de volgende webpagina: https://www.google.com/recaptcha/admin#list

Op deze pagina kun je een nieuwe reCAPTCHA aanmaken of een oude reCAPTCHA-key opnieuw instellen.
Ben je al in bezit van een key? Ga naar Stap 6.

2. Vul het formulier in

3. Vul een naam bij het label in

Gebruik een label dat het voor jou gemakkelijk maakt om de site in de toekomst te herkennen. Bijvoorbeeld: website naam + de sectie of pagina waar deze geplaatst wordt. voorbeeld.sportlinkclubsites.nl: contactpagina.

4. Kies een type reCAPTCHA

Voor de Sportlink Club.Websites wordt de reCAPTCHA v2 gebruikt. Als deze geselecteerd is verschijnt er een invoerveld met de titel "domains". Vul hier de domeinen die relevant zijn. Dit kunnen meerdere domeinen zijn. Deze kunnen ook eindigen op .net, .com, etc.

Bijvoorbeeld:

  • w ww.julliesite.nl
  • julliesite.nl
  • julliesite.sportlinkclubsites.nl

5. Accepteer nu de voorwaarden van reCAPTHA

Je wordt nu doorverwezen naar de reCAPTCHA overzichtspagina.

6. Kopieer de sitesleutel

7. Ga (terug) naar de pagina op je Club.Website waar de formulier-widget staat

8. Open de widget Formulier

9. Ga naar Form configuration

10. Scroll naar het reCAPTCHA-gedeelte

11. Vink de checkbox Gebruik reCAPTCHA aan om de reCAPTCHA te activeren

12. Plak de sitesleutel in het veld reCAPTCHA API key

13. Klik op Save om de wijzigingen in de widget Formulier op te slaan

Je ziet nu de reCAPTCHA onderaan het formulier staan.