Op het tabblad Sport is het mogelijk om spelactiviteiten toe te voegen of te wijzigen. Als een lid actief wordt binnen jouw vereniging als spelend lid (om wedstrijden te spelen), is het belangrijk dat het lid een spelactiviteit krijgt. Spelactiviteiten kunnen direct worden toegevoegd bij het aanmelden van een lid in Sportlink Club, maar ook is het mogelijk om de spelactiviteit op een later moment toe te voegen of te wijzigen. Dit kunnen spelactiviteiten zijn die door de bond gedefinieerd zijn of die jullie zelf als verenigingssport hebben aangemaakt. Meer informatie over het aanmaken van verenigingssporten kan je lezen bij Eigen sport- en spelactiviteiten aanmaken.

Toevoegen spelactiviteit

Om een spelactiviteit bij een lid toe te voegen, neem je de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie: Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad 
sport 

Het volgende scherm verschijnt

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

Extra informatie voor atletiekverenigingen

De Atletiekunie bied een speciale spelactiviteit aan voor Oekraïense vluchtelingen. Als je deze koppelt aan een bondslid wordt de vereniging daarvoor geen kosten in rekening gebracht. Personen met deze spelactiviteit zijn tegelijk wedstrijdgerechtigd.

5. Selecteer de gewenste bond en/of verenigingssport
6. Bevestig met

De spelactiviteit is nu toegevoegd bij het lid, zie onderstaande printscreen:

Extra informatie voor zwemverenigingen

Het is mogelijk om meerdere spelactiviteiten bij een persoon toe te voegen. Leden van zwemverenigingen zijn pas speelgerechtigd voor de spelactiviteiten zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen als er naast een spelactiviteit ook een startvergunning is toegevoegd. Voor meer info: KNZB - Aanvragen startvergunning, daglicentie en duplicaat waterpolokaart

Wijzigen spelactiviteit

Het komt voor dat leden ervoor kiezen om een andere spelactiviteit te gaan beoefenen. Zo kunnen voetballers ervoor kiezen om van het veld naar de zaal te gaan of volleyballers de keuze maken om van competitie over te stappen naar recreatief volleyballen. Ook een lid dat wedstrijden zwemt, kan besluiten te gaan waterpoloën. Zo heeft elke sport zijn eigen disciplines waartussen gewisseld kan worden. Het wijzigen van een spelactiviteit bestaat uit het afmelden van de oude spelactiviteit en het aanmelden van de nieuwe spelactiviteit. Welke stappen je moet nemen om een spelactiviteit af te melden, kan je lezen op pagina Een spelactiviteit afmelden. De stappen voor het aanmelden/toevoegen van de spelactiviteit heb je zojuist doorlopen.

Toevoegen aan bondsteam

Om een lid toe te voegen aan een bondsteam neem je de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm

Meer informatie: Zoek leden en relaties

2. Open de lidgegevens van de persoon

3. Ga naar het tabblad  Sport

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt. Je kunt nu kiezen of je de persoon aan een lokaal of een bondsteam wilt toevoegen. 

5. Kies Ja indien je de persoon aan een bondsteam wil toevoegen

Het volgende scherm verschijnt.


6. Kies het team waaraan de speler toegevoegd moet worden

7. Kies de rol, de functie en de spelersstatus van het lid

8. En geef aan of de speler op het wedstrijdformulier dient te komen. 

9. Ook kan je aangeven wat het rugnummer, capnummer of slagvolgorde is

En sla de gegevens op. Het lid is nu toegevoegd het bondsteam. 

Verwijderen uit het bondsteam

Om een lid af te melden als deelnemer van een bondsteam neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm. Meer informatie: Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad sport 

4. Selecteer de regel van het team waar de persoon uit verwijderd moet worden

5. Klik op de prullenbak

De volgende melding verschijnt:

6. Kies Ja

De persoon is nu uit het bondsteam verwijderd.

Toevoegen aan een lokaal team

Om een lid toe te voegen aan een lokaal team neem je de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie:  Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad 
sport 

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt. Je kunt nu kiezen of je de persoon aan een lokaal of een bondsteam wilt toevoegen. 

5. Kies Nee indien je de persoon aan een lokaal team wil toevoegen

Het volgende scherm verschijnt.

5. Selecteer de rol

6. Kies de functie van het lid binnen dit team. Meer informatie: Teamrollen aanmaken

7. Selecteer het gewenste lokale team

8. Vul de startdatum in

9. Klik op 

Verwijderen uit het lokale team

Om een lid af te melden als deelnemer van een lokaal team neem je de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekschermMeer informatie: Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad 
sport 

4. Selecteer de regel van het team waarbij u de deelname wilt beëindigen

5. Klik op

Er wordt nu een einddatum ingevuld. Het lid is geen actieve deelnemer in het lokale team meer.

Om ook de historie te verwijderen, neem je de volgende stappen:

6. Selecteer de regel van het team waarvan je de historie wilt verwijderen

7. Klik op , de volgende melding wordt getoond:

8. Bevestig door op Ja te klikken. De regel is nu verwijderd. 

Toon historie bondsteams

Je kunt voor bondsteams de teamhistorie inzichtelijk maken. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Plaats een vinkje bij toon historie? 

Je ziet nu de teams waarvan de persoon een functie heeft beëindigd. In de kolom eind is de einddatum zichtbaar.

Indien u probeert deze historie te verwijderen, verschijnt de volgende melding: