Tabblad Bondsfuncties

Er zijn bondsleden binnen uw vereniging die een bondsfunctie vervullen binnen uw sportbond. Hierbij kunt u denken aan een persoon die official is of een commissielid binnen een bondscommissie. Indien een bondslid van uw vereniging een dergelijke functie vervult, kunt u deze inzien op dit tabblad. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.