JBN en Nevobo verenigingen, die gebruik maken van de gratis versie van Sportlink Club (Club.Lite) welke wordt aangeboden door de bond, beschikken niet over de mogelijkheid om Commissies te beheren . Wil jouw vereniging wel gebruik maken van deze mogelijkheid in Sportink Club? In de webshop op de website van Sportlink Club kan het Club.Lite abonnement worden geüpgrade naar de volledige versie van Sportlink Club.

In Sportlink Club bestaat de mogelijkheid om de verschillende commissies binnen de vereniging vast te leggen. Lees hier hoe commissies worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Ook het toevoegen van een nieuw commissielid wordt hier toegelicht.
Neem de volgende stappen om de commissies te beheren:

1. Ga naar Commissie

2. Ga naar Commissie-indelingen

Het volgende scherm verschijnt:

Hier worden de commissies getoond die aangemaakt zijn. Vanuit dit scherm kunnen nieuwe commissies worden aangemaakt of instellingen van een bestaande commissie worden gewijzigd.

Nieuwe commissie aanmaken

Neem de volgende stappen voor het toevoegen van een nieuwe commissie:

1. Klik op 

Het volgende scherm wordt geopend:

2. Vul de naam van de commissie in

3. Vul een omschrijving in

Tip: Plaats het vinkje als de commissie op de verenigingswebsite getoond moet worden. Hiervan kan gebruik gemaakt worden als de vereniging de producten Club.Website of Club.Dataservice afneemt.

5. Klik op

De commissie is nu toegevoegd.

Commissie wijzigen

Naast het aanmaken van een nieuwe commissie is het ook mogelijk om de details van een commissie te bekijken of te wijzigen.

1. Dubbel klik op een commissie om naar de details te gaan

Het volgende scherm verschijnt:

Let op:

Bij het aanmaken van een commissie kan een e-mailadres worden toegevoegd. Dat e-mailadres is bedoeld om te communiceren met leden of externe partijen (bijvoorbeeld op de website).
Het is wel de bedoeling dat het al bestaat, hier wordt dus niet een e-mailadres gegenereerd. In onderling overleg kunnen commssieleden dit adres dan gebruiken.

In dit detailscherm bestaat de mogelijkheid om commissiegegevens te wijzigen.

Tip: In Sportlink Club kunnen nieuwe (eigen) Commissiefuncties worden aangemaakt. Lees op de pagina Eigen commissiefuncties aanmaken hoe dit moet.

Zijn de gegevens naar wens gewijzigd?

2. Klik dan op

Commissielid toevoegen

Neem de volgende stappen om een commissielid toe te voegen:

1. Dubbelklik op een Commissie

Het volgende scherm wordt geopend:

2. Klik op

Het volgende scherm wordt geopend:

2. Vul de Achternaam of een gedeelte van de Achternaam in en druk op de tab-toets

3. Selecteer de juiste persoon indien er meerdere personen gevonden worden.

4. Kies de Commissiefunctie

5. Wijzig eventueel de aanvangsdatum

6. Klik op

De deelnemer is toegevoegd.

Tip: In Sportlink Club kunnen nieuwe (eigen) Commissiefuncties worden aangemaakt. Lees op de pagina Eigen commissiefuncties aanmaken hoe dit moet.

Tip: Hierboven staat beschreven hoe bij Commissies een Deelnemer moet worden toegevoegd aan een Commissie. Ook op lidniveau kan iemand aan een commissie worden toegevoegd. Lees op Persoon toevoegen aan commissie hoe dit moet.

Commissie verwijderen

Wil je een commissie volledig verwijderen, neem dan de volgende stappen:

1. Ga naar Commissies

2. Klik op Commissie - indelingen

Het volgende scherm wordt geopend:

3. Selecteer de Commissie die je wilt verwijderen

4. Klik op

De Commissie is verwijderd.