Gegevens uit Sportlink Club opnemen op uw Joomla-pagina

Het is mogelijk om met het Club.Dataservice-abonnement gegevens uit Sportlink Club te tonen op een Joomla-website.

In dit voorbeeld gaan wij uit van de volgende vooronderstellingen:

Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Log in als administrator

2. Bewerk de template van de home page.

3. Zet in het head gedeelte het script dat staat onder "This should be pasted once in the <head>".

  • Zorg ervoor dat dit vooraf wordt gegaan door de 'einde php'-tag: ?>
  • Onder dit script kan specifieke stijl worden toegevoegd met de <style> tag. Ook kan hier een verwijzing naar een extern css-bestand of een php-bestand met stijldefinities worden toegevoegd.

5. Voeg tot slot weer de 'begin php'-tag toe: <?php

In het artikel kan vervolgens het specifieke gedeelte van de broncode (de div) worden toegevoegd op de gewenste plaats.