Sportverenigingen organiseren allerhande trainingen. Van normale trainingen voor selecties en individuele teams tot specialistische trainingen, zoals een keeperstraining of looptraining voor bepaalde individuen. Om het overzicht van alle trainingen (over alle ) te hebben en te houden kunt u alle trainingsschema's in Sportlink aanmaken. U kunt ervoor kiezen om eerst alle trainingsschema's aan te maken en dan op een later moment de trainingsdagen aan een trainingsschema toe te voegen. U kunt er echter ook voor kiezen om na het aanmaken van het trainingsschema direct de trainingsdagen en trainingsdeelnemers toe te voegen.

Let op

Om gebruik te kunnen maken van trainingsschema's in Sportlink Club heeft uw vereniging een abonnement op de module Club.Trainingen nodig.

Aanmaken trainingsschema

De trainingsschema's van uw vereniging kunt u aanmaken in het onderdeel Trainingen in Wedstrijdzaken (Atletiekverenigingen: in Teams/Trainingsgroepen) in Sportlink Club. Het aanmaken van trainingsschema's vindt op de volgende wijze plaats:

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken en kies voor Trainingen

2. Voeg in het scherm Trainingsschema een training toe met  

3. Vul de verplichte velden in (Naam en Trainer 1) en eventueel de overige velden, en sla op met

Na opslaan verschijnt het rooster.

Om trainingen in te roosteren zie Hoe maak ik een trainingsreeks aan


Hoe verwijder ik een trainingsschema?

De trainingsschema's van uw vereniging kunt u verwijderen in het onderdeel Trainingen in Wedstrijdzaken (Atletiekverenigingen: in Teams/Trainingsgroepen) in Sportlink Club. Als u binnen een trainingsschema verschillende acties hebt uitgevoerd (toevoegen en verwijderen van data / deelnemers) en u niet exact meer weet hoe het volledige trainingsschema er uitziet, dan kunt u vermoedelijk het beste opnieuw beginnen met het trainingsschema. In dergelijke gevallen kunt u het trainingsschema in zijn geheel verwijderen. Het verwijderen van een trainingsschema vindt op de volgende wijze plaats:

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken en kies voor Trainingen

2. Kies het trainingsschema dat u wilt verwijderen door dit aan te klikken en klik daarna op  verwijderen_2.png

Het complete trainingsschema is nu verwijderd uit het rooster.

Hoe bewerk ik een trainingsschema?

U kunt reeds aangemaakte trainingsschema's bewerken in het onderdeel Trainingen in Wedstrijdzaken (Atletiekverenigingen: in Teams/Trainingsgroepen) in Sportlink Club. Het bewerken van een trainingsschema vindt op de volgende wijze plaats:

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken en kies voor Trainingen

2. Dubbelklik op het trainingsschema dat u wilt wijzigen

3. In het scherm Trainingsschema kunt u de volgende zaken wijzigen

  • De naam van het trainingsschema
  • De trainer(s)
  • De kleur op het rooster
  • De publicatiestatus
  • Het tijdstip kan worden aangepast door de training in het rooster te verschuiven met de muis
  • De duur van de training kan worden aangepast door met de muis op de onderste rand van de training te klikken en dan de muis te verschuiven