Als u het  trainingsschema  en de  trainingsdagen  hebt aangemaakt kunt u vervolgens deelnemers toevoegen aan het trainingsschema. Je kunt deelnemers toevoegen aan een  losse  training(en) of aan een trainingsreeks. Je kunt individuele deelnemers toevoegen aan een training, maar ook groepen deelnemers (teams) toevoegen aan een training. Je wordt bij het toevoegen van deelnemers aan een training in een aantal stappen geholpen om de juiste personen aan de juiste training(en) te koppelen.


Trainingsdeelnemers toevoegen?

Het toevoegen van deelnemers aan een training of trainingsreeks vindt op de volgende wijze plaats:

 1. Ga naar menu  Wedstrijdzaken  of  Teams/Trainingsgroepen en kies voor Trainingen       

 2. Dubbelklik op het trainingsschema waar je deelnemers aan wilt  toevoegen 

 3. Klik op de optie  Deelnemers toevoegen  in het scherm  Trainingsschema  

 4. In het scherm  Deelnemers toevoegen aan training  kies je of je deelnemers wilt toevoegen aan de complete reeks (  Alle trainingsdatums  ) of aan één of meerdere losse trainingen (  Selectie trainingsdatums 

 5. Uit de lijst  Waaruit wilt u toevoegen?  kies je waar je de deelnemers wilt gaan zoeken 

 6. Kies je voor  Bondsteams  of  Lokale teams  dan verschijnen de namen van deze teams onder het keuzevak en kun je een team selecteren

 7. Klik op  Volgende. Je ziet nu de personen verschijnen in de lijst die je hebt gekozen. Je kunt personen (de)selecteren door middel van het zetten van vinkjes in de kolom  Selecteer . Door met de rechtermuisknop te klikken op de kolomkop kun je alle personen (de)selecteren.

 8. Klik op  Volgende  . Heb je gekozen voor  Selectie trainingsdatums  dan verschijnen in het scherm de resterende datum van de trainingsreeks 

 9. Klik opslaan en sluiten en bevestig met  Ja  om op te slaan 


Hoe voeg ik de leden van een team of trainingsgroep toe aan een trainingsreeks?

Het is ook mogelijk deelnemers aan een training toe te voegen vanuit de teamopgave. Dit werkt voor bondsteams, lokale teams en trainingsgroepen op dezelfde wijze.

Let op

 

U voegt op deze manier in één keer alle teamleden toe aan een complete trainingsreeks.

 1. Ga naar menu  Wedstrijdzaken  of  Teams/Trainingsgroepen    en kies voor  Teams    

 2. Open het team of de trainingsgroep van uw keuze 

 3. Klik op  (Toevoegen aan training) 

 4. Kies de training(en) waar u de gevonden personen aan wilt toevoegen 

 5. Bevestig uw keuze 

De gevonden personen zijn nu toegevoegd aan de trainingsreeks.

Let op

Personen die je toevoegt aan een team/trainingsgroep nadat je de leden ervan heeft toegevoegd aan een trainingsreeks worden niet automatisch ook opgenomen in deze trainingsreeks.

Hoe verwijder ik één of meer deelnemers uit een training(sreeks)?

Het is mogelijk om deelnemers te verwijderen uit een training(reeks). Dit kan op verschillende manieren:

 1. Geef aan op welke manier je de deelnemers wilt verwijderen 

  • Alle trainingsdatums: Hiermee verwijder je een selectie van deelnemers uit de complete reeks.

  • Per datum: Hiermee verwijder je een selectie van deelnemers uit één bepaalde training.

  • Per deelnemer: Hiermee verwijder je één bepaalde deelnemer uit een selectie van trainingen.

 2. Klik op  (  Stap 2 

 3. Selecteer de datums of personen die je wilt verwijderen 

 4. Bevestig jouw keuze 

Hoe nodig ik één of meer deelnemers uit voor een training(sreeks)?

Het is niet mogelijk om deelnemers uit te nodigen voor deelname aan een training(sreeks). Als de deelnemers zijn gekoppeld aan een training(sreeks) en het trainingsschema waartoe die training(sreeks) behoort is  gepubliceerd, dan hebben alle deelnemers die trainingen inzichtelijk in de app van Sportlink.