Als u het trainingsschema en de trainingsdagen hebt aangemaakt kunt u vervolgens deelnemers toevoegen aan het trainingsschema. U kunt deelnemers toevoegen aan een losse training(en) of aan een trainingsreeks. U kunt individuele deelnemers toevoegen aan een training, maar ook groepen deelnemers (teams) toevoegen aan een training. U wordt bij het toevoegen van deelnemers aan een training in een aantal stappen geholpen om de juiste personen aan de juiste training(en) te koppelen.


Trainingsdeelnemers toevoegen?

Het toevoegen van deelnemers aan een training of trainingsreeks vindt op de volgende wijze plaats:

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken of Teams/Trainingsgroepen en kies voor Trainingen

2. Dubbelklik op het trainingsschema waar u deelnemers aan wilt toevoegen

3. Klik op de optie Deelnemers toevoegen in het scherm Trainingsschema

4. In het scherm Deelnemers toevoegen aan training kiest u of u deelnemers wilt toevoegen aan de complete reeks ( Alle trainingsdatums ) of aan één of meerdere losse trainingen ( Selectie trainingsdatums )

5. Uit de lijst Waaruit wilt u toevoegen? kiest u waar u de deelnemers wilt gaan zoeken

6. Kiest u voor Bondsteams of Lokale teams dan verschijnen de namen van deze teams onder het keuzevak en kunt u een team selecteren

7. Klik op Volgende . U ziet nu de personen verschijnen in de lijst die u heeft gekozen. U kunt personen (de)selecteren door middel van het zetten van vinkjes in de kolom Selecteer . Door met de rechtermuisknop te klikken op de kolomkop kunt u alle personen (de)selecteren

8. Klik op Volgende . Heeft u gekozen voor Selectie trainingsdatums dan verschijnen in het scherm de resterende datum van de trainingsreeks

9. Klik op en bevestig met Ja om op te slaan


Hoe voeg ik de leden van een team of trainingsgroep toe aan een trainingsreeks?

Het is ook mogelijk deelnemers aan een training toe te voegen vanuit de teamopgave. Dit werkt voor bondsteams, lokale teams en trainingsgroepen op dezelfde wijze.

Let op

U voegt op deze manier in één keer alle teamleden toe aan een complete trainingsreeks.

1. Ga naar menu Wedstrijdzaken of Teams/Trainingsgroepen en kies voor Teams

2. Open het team of de trainingsgroep van uw keuze

3. Klik op (Toevoegen aan training)

4. Kies de training(en) waar u de gevonden personen aan wilt toevoegen

5. Bevestig uw keuze

De gevonden personen zijn nu toegevoegd aan de trainingsreeks.

Let op

Personen die u toevoegt aan een team/trainingsgroep nadat u de leden ervan heeft toegevoegd aan een trainingsreeks worden niet automatisch ook opgenomen in deze trainingsreeks.

Hoe verwijder ik één of meer deelnemers uit een training(sreeks)?

Het is mogelijk om deelnemers te verwijderen uit een training(sreeks). Dit kan op verschillende manieren:

1. Geef aan op welke manier u deelnemers wilt verwijderen

  • Alle trainingsdatums: Hiermee verwijdert u een selectie van deelnemers uit de complete reeks.

  • Per datum: Hiermee verwijdert u een selectie van deelnemers uit één bepaalde training.

  • Per deelnemer: Hiermee verwijdert u één bepaalde deelnemer uit een selectie van trainingen.

2. Klik op ( Stap 2 )

3. Selecteer de datums of personen die u wilt verwijderen

4. Bevestig uw keuze

Hoe nodig ik één of meer deelnemers uit voor een training(sreeks)?

Het is niet mogelijk om deelnemers uit te nodigen voor deelname aan een training(sreeks). Als de deelnemers zijn gekoppeld aan een training(sreeks) en het trainingsschema waartoe die training(sreeks) behoort is gepubliceerd , dan hebben alle deelnemers die trainingen inzichtelijk in de Sportlinked app.