Maken jullie als vereniging gebruik van het Online aanmeldformulier? Lees dan hier hoe je het zo kan instellen dat de juiste mensen binnen de verenigingen een e-mail ontvangen als een lid zich heeft aangemeld via het Online aanmeldformulier op de website.

Toevoegen communicatieregel

1. Ga naar menu Vereniging

2. Kies Onderhoud

3. En vervolgens Communicatieregels - Aanmeldingen

Het volgende scherm wordt getoond.

4. Om een communicatieregel in te stellen klik je op Toevoegen

De secretaris van de vereniging ontvangt automatisch altijd een kopie van het aanmeldingsverzoek via mail.
Wil je dat bijvoorbeeld de ledenadministrateur altijd een e-mail ontvangt als een senior lid zich heeft aangemeld voor Voetbal- Algemeen/ veld? Stel het dan zo als onderstaand voorbeeld in. Alle personen in Sportlink Club met de verenigingsfunctie Ledenadministrateur ontvangen hierdoor een mail zodra de online aanmelding gedaan is.

Op deze manier kan je zelf bepalen welke personen binnen de club een bevestiging ontvangen van een online aanmelding. Super handig, want zo weet je precies wanneer je in Sportlink Club een aanmelding kunt verwerken.

Info:

ls het de bedoeling is dat een bericht wordt verstuurd voor elke sport, dan dient het veld Sport op een min te worden gezet. Het invullen van het minteken houdt in dat alle categorieën worden gekozen.

Verwijderen communicatieregel

Is de ingestelde communicatieregel niet meer van toepassing? Dan kun je deze eenvoudig verwijderen door de regel te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken.