Om de contactgegevens van een mainuser en subuser aan te passen dienen de volgende stappen doorlopen te worden.

 

Stap 1: Log in in Club.TV 

Stap 2: Open het menu rechtsboven in het scherm en klik op ‘Profiel’.

Stap 3: Vul een up to date emailadres in.  Op de tab ‘Algemeen’ kunnen de contactgegevens worden gewijzigd. Een up-to-date e-mailadres is daarbij het meest relevant omdat Sportlink veelal via mail communiceert. Zorg ervoor dat hier een algemeen e-mailadres (bijv. secretaris@sportlink.nl) is ingevuld en dus geen persoonlijk e-mailadres. 

Stap 4: Sla de wijzigingen op met de knop ‘Opslaan’.