Bij het aanmelden van nieuwe bondsleden kunt u kiezen tussen Nieuw lid aanmelden of Bestaand lid aanmelden.

U kiest voor Bestaand lid aanmelden indien het lid al een bondsnummer heeft. De persoon is bijvoorbeeld een aantal jaar geleden bij een andere vereniging actief geweest en wil nu weer voor uw vereniging uitkomen. Bij het aanmelden van de persoon kunt u gebruik maken van het bondsnummer zoals bekend bij de bond. In het aanmeldproces wordt gecontroleerd of het lid dat u aanmeld overschrijving zou kunnen krijgen. Als er geen overschrijving nodig is, dan wordt het lid direct aangemeld.

1. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

Voor voetbalverenigingen 

Voor alle andere sporten:


2. Kies  Bestaand/ Overschrijving

Het volgende scherm wordt getoond.

3. Vul de relatiecode in

4. En klik op (helemaal rechts in het geopende scherm)

Is de relatiecode niet bekend? Maak dit veld dan weer leeg.

Nu kunt u gebruik maken van de volgende zoekopties.


5. Vul de Achternaam of gedeelte van de achternaam in

6. Vul het gewenste Geslacht in

7. Vul de Geboortedatum van de persoon in
8. Zoek de Vorige vereniging op (m.b.v. direct rechts naast het invoerveld)

9. En klik vervolgens op  (helemaal rechts in het geopende scherm)

Tip: 

Wil je zien bij welke vereniging(en) dit lid voorheen heeft gespeeld? Selecteer de regel van de persoon en klik op


10. Selecteer de persoon die u wilt aanmelden

11. Klik op

Na deze stap wordt gecontroleerd of er voor de aan te melden persoon een overschrijving mogelijk is. Als er geen overschrijving nodig is, dan wordt het proces vervolg zoals hieronder beschreven. Als er voor de aan te melden persoon overschrijving mogelijk is, dan wordt het proces vervolgd vanuit een tussen scherm waarin de mogelijke over te schrijven spelactiviteiten worden getoond. Details met betrekking tot dit proces worden onder dit proces nader toegelicht.

12. Kies Ja om het lid aan te melden

Het volgende scherm wordt getoond.

13. Selecteer, indien gewenst, de spelactiviteit

Voor voetbalverenigingen: zie KNVB - Spelactiviteiten toevoegen

14. En bevestig met

De persoonsgegevens worden nu geopend.

Overschrijven met spelactiviteit

Indien er voor de aan te melden persoon een overschrijving benodigd is wordt er na stap 11 in het hierboven beschreven proces  het volgende scherm getoond. In dit scherm is inzichtelijk voor welke spelactiviteit de persoon overschrijving nodig heeft.

1. Selecteer de gewenste spelactiviteit

Voor voetbalverenigingen: zie KNVB - Spelactiviteiten toevoegen

2. Kies

De persoonsgegevens van het lid worden getoond. Deze persoon is nu een Aspirant bondslid.

Een aspirant-bondslid is bij zijn nieuwe vereniging in de wacht gezet, totdat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld. Bij aspirant-bondsleden kunnen enkele gegevens gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn uitsluitend bij die verenging doorgevoerd en worden pas doorgevoerd bij het bondslid op het moment dat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld.


In het overzicht Overschrijvingen kunt u zien welke reden(en) (blokkades) er zijn waardoor de overschrijving niet kan worden doorgevoerd. U kunt tevens de status voor elk van de betrekken partijen inzien en daarmee inzien welke partijen nog akkoord moet geven om het overschrijvingsverzoek af te handelen.

Overschrijving met een andere spelactiviteit

Indien er voor de aan te melden persoon een overschrijving benodigd is wordt er na stap 11 in het hierboven beschreven proces het volgende scherm getoond. In dit scherm is inzichtelijk voor welke spelactiviteit de persoon overschrijving nodig heeft. Het is mogelijk dat u het lid wilt aanmelden met een andere spelactiviteit. Neem dan de volgende stappen.

1. Kies

Het volgende scherm wordt getoond.

2. Selecteer de gewenste spelactiviteit

Voor voetbalverenigingen: zie KNVB - Spelactiviteiten toevoegen

3. En klik op

Het persoonsscherm wordt nu geopend.

Overschrijven zonder spelactiviteit

Indien er voor de aan te melden persoon een overschrijving benodigd is wordt er na stap 11 in het hierboven beschreven proces het volgende scherm getoond. In dit scherm is inzichtelijk voor welke spelactiviteit de persoon overschrijving nodig heeft. Het is ook mogelijk om een lid aan te melden zonder spelactiviteit.

1. Klik op

De persoon is nu lid van uw vereniging. Op een later moment kunt u alsnog besluiten om een spelactiviteit bij de persoon toe te voegen. Meer informatie lees Informatie bij leden en relaties toevoegen .