In Sportlink Club onderscheiden we een tweetal verschillende sporten:

  • Bondstrainers
  • Verenigingstrainers

Bondstrainers

Let op: Voor een aantal bonden geldt dat de bond trainers heeft gedefinieerd. Deze zogenaamde bondstrainers zijn standaard in Sportlink Club beschikbaar. Onderstaand een overzicht van de bonden die bondstrainers hebben gedefinieerd. Bondstrainers kunt u niet wijzigen of verwijderen. Bondstrainers die worden gekoppeld aan een lid worden uitgewisseld met uw bond.


Verenigingstrainers

Indien er binnen uw vereniging ook trainersfuncties zijn die niet door uw bond zijn gedefinieerd, dan kunt u deze trainersfuncties zelf aanmaken. Dit worden verenigingstrainers genoemd in Sportlink Club. Verenigingstrainers functies die worden gekoppeld aan een lid worden niet uitgewisseld met uw bond. Aan een lid kunnen zowel bonds- als verenigingstrainers functies gekoppeld worden.

Voor het aanmaken van verenigingssporten neemt u de volgende stappen:

1. Kies voor Vereniging

2. Kies voor Onderhoud

3. En kies vervolgens voor Trainers

Onderstaand scherm verschijnt.

In het bovenste deel van het scherm worden indien van toepassing de bondstrainers weergegeven. In het onderste deel van het scherm kunt u de verenigingstrainers toevoegen.

4. Klik op

Onderstaand scherm wordt getoond.

5. Geef in het veld Trainercode de code aan van de verenigingstrainer

U kunt zelf de Trainercode bepalen. Houdt er rekening mee dat de code minimaal uit drie karakters bestaat. De code mag bestaan uit cijfers, letters of een combinatie hiervan.

6. In het veld Omschrijving geeft u de naam aan van de verenigingstrainers

7. Klik tenslotte op

De verenigingstrainer is aangemaakt en verschijnt in het overzichtsscherm.

Verenigingstrainer wijzigen

Wilt u de gegevens van een verenigingstrainer wijzigen dan neemt u de volgende stappen :

1. Dubbelklik op de rij van de verenigingstrainer die u wilt wijzigen

2. Pas de gegevens die u wilt wijzigen aan

3. Tenslotte klikt u op

De gegevens van het betreffende verenigingstrainer zijn nu aangepast.

Verenigingstrainer verwijderen

U kunt de gedefinieerde verenigingstrainer ook verwijderen. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

1 Klik op de rij van de verenigingstrainer die u wilt verwijderen

2. Klik vervolgens op

Zijn er personen gekoppeld aan de verenigingstrainer die u probeert te verwijderen dan verschijnt onderstaande melding.

3. Klik op Ja indien u de verenigingstrainer uit de gehele Sportlink Club administratie wilt verwijderen

4. Klik op Nee wanneer u het verenigingstrainer wilt behouden

De verenigingstrainer blijft in het overzicht staan en wordt niet verwijderd.