U heeft de mogelijkheid om Bankcontracten van bankrelaties in te voeren. U kunt hier de volgende zaken vastleggen:


Hiervoor neemt u de volgende stappen:

1. Open de bankrelatie - Voor meer informatie zie: Algemene gegevens bankrelatie

2. Klik op het tabblad Bankcontracten

In dit scherm kunt u de Bankcontracten inzien en toevoegen.

Tip: Zodra u op

Rekening Courant toevoegen

Wilt u een Rekening Courant contract toevoegen? Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Klik in het veld Rekening Courant op 

Het volgende scherm wordt geopend:

Info : De liquiditeitsruimte wordt berekend aan de hand van de actuele stand van de rekening en de overeengekomen kredietlimiet.

2. Vul hier de voor u benodigde contractgegevens in

3. Klik op 

De contractgegevens worden toegevoegd.

Wilt u de gegevens opslaan, dan neemt u de laatste stap:

4. Klik op 

Incasso overeenkomst met de bank registreren

Nadat de gegevens van de zakelijke rekening zijn ingevoerd kunnen de specifieke gegevens voor het incasso worden vastgelegd. De incasso-overeenkomst wordt gekoppeld aan de rekening courant. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Klik in het veld Incasso op 

Het volgende scherm wordt geopend:

Betekenis van de velden:

  • Rekening courant: Kies hier het IBAN nummer dat op de incasso-overeenkomst met de bankrelatie staat;
  • Contractnummer: Het referentienummer dat de bankrelatie aan de Euro incasso-overeenkomst heeft toegekend;
  • Omschrijving: De omschrijving van de overeenkomst. De omschrijving staat meestal ook op de Euro incasso-overeenkomst;
  • Begindatum: De datum waarop de overeenkomst van kracht wordt;
  • Einddatum: De datum waarop de overeenkomst afloopt;
  • Incassant-ID: Het door de bank toegekende unieke Incassant-ID. Het Incassant-ID wordt voor overeenkomsten nu en in de toekomst en voor andere Euro incasso-overeenkomsten wordt gebruikt;
  • Frequentie: Het aantal malen per jaar dat er een incasso run zal worden aangeboden;
  • Aantal opdrachten/batch: Hier moet het maximum aantal opdrachten dat in een incasso batch wordt aangeboden worden vermeld. Hierop wordt gecontroleerd door de bank. Als het aantal het maximum overschrijdt, zal de incasso run niet worden verwerkt door de bank;
  • Maximum bedrag (per incasso): Dit is het maximum bedrag voor een gehele incassorun. Indien dit bedrag wordt overschreden zal de run niet door de bank worden verwerkt.
  • Periode limiet: Dit is de limiet in een bepaalde periode, dat wil zeggen het cumulatieve bedrag dat binnen een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een jaar) kan worden geïnd. Indien dit wordt overschreden zal de run niet door de bank worden verwerkt.

2. Vul de benodigde velden in

3. Klik op

Wilt u de gegevens opslaan, dan neemt u de laatste stap:

4. Klik op

Spaarrekening toevoegen

Wilt u Spaarrekening contract toevoegen? Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Klik in het veld Spaarrekening op 

Het volgende scherm wordt geopend:

2. Vul de benodigde gegevens in de velden in

3. Klik op 

Het contract is toegevoegd.

Wilt u de gegevens opslaan, dan neemt u de laatste stap:

4. Klik op

U heeft hierboven kunnen lezen welke mogelijkheden u heeft om een contract voor Rekening Courant, Incasso en Spaarrekening toe te voegen aan bankrelaties.